SON DAKİKA

Son Dakika Haberleri – Gündem Haberleri

İnönü Üniversitesi 18 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

İnönü Üniversitesi 18 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Bu haber 01 Aralık 2020 - 19:01 'de eklendi ve 61 views kez görüntülendi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, öğretim görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi, araştırma  görevlisi  kadrosuna  başvuranlar  2547  sayılı  Kanunun  50/d  maddesi  kapsamında  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.

S. NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIKADRO DERECEKADRO ADETALESYDS, YÖKDİL VEYA EŞDEĞERİAÇIKLAMA
1EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMZİHİN ENGELLİLER
EĞİTİMİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ517050Özel Eğitimle ilgili herhangi bir ana bilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
2EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE
SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ517050Türkçe Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
3FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİKGEOMETRİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ417050Matematik Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARIİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ417050İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5GÜZEL SANATLAR VE TASARIM
FAKÜLTESİ
MÜZİKOLOJİMÜZİK TEKNOLOJİSİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ517050Müzik Teknolojisi bölümü lisans mezunu olup, Müzik Teknolojisi Ana Bilim Dalında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
6İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
EKONOMETRİYÖNEYLEMARAŞTIRMA GÖREVLİSİ417050Yöneylem veya Ekonometri Ana Bilim
Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
7İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİMALİYEMALİYE TEORİSİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ417050Maliye Ana Bilim Dalında doktora yapıyor olmak.
8İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİİSLAM HUKUKUARAŞTIRMA GÖREVLİSİ517050İlahiyat Fakültesi mezunu olup, İslam Hukuku Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
9İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİKUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ517050İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak ve Hafızlık belgesine sahip olmak.
10İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİHADİSARAŞTIRMA GÖREVLİSİ517050İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Hadis Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
11İLETİŞİM FAKÜLTESİHALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMHALKLA
İLİŞKİLER
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ417050İletişim Fakültesi mezunu olup, İletişim Bilimleri veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
12MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR BİLİMLERİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ417050Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
13MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK TESİSLERİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ417050Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
14SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÇOCUK GELİŞİMİÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ417050Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
15SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİSPOR YÖNETİCİLİĞİSPOR YÖNETİCİLİĞİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ417050Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında doktora
yapıyor olmak.
16REKTÖRLÜKÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)137050Eğitim Programları ve Öğretim alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans eğitiminden sonra kalite yönetimi sistemi alanında en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak ve iç tetkik denetimlerine
katılmış olmak.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ
Duyuru Başlama Tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.
Son Başvuru Tarihi: 09.12.2020
Ön Değerlendirme Tarihi: 11.12.2020
Sınav Giriş Tarihi: 14.12.2020
Sonuç Açıklama Tarihi: 15.12.2020
Kabul Edilecek Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi: Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.inonu.edu.tr
GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar – Formlar kısmından “Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu’na tıklayarak erişebilirsiniz)
2. Özgeçmiş.
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi ya da bu belgelerin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi).
4. Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
5. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış kare kodlu ALES sonuç belgesi.
6. Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).
7. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge.
8. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için ilan süresi içinde e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.
9. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
11. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1 – Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2 – Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı
kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 9676/1-1

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER